پایان نامه های ارشد سری اول

سایت مقالات فارسی – ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب …

بنابراین تأمین انرژی الکتریکی توسط این نوع منابع با نوسان همراه خواهد بود .
اما باد به عنوان یکی از قدیمی ترین منابع انرژی از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. سابقه استفاده از باد به عنوان منبع انرژی به حدود هزار سال قبل در ایران می رسد. اولین توربین بادی با محور افقی در سال های۶۴۵ بعد از میلاد در ایران استفاده می شده و یک نمونه کامل دستگاه مبدل انرژی باد به شمار میرفته است و تا قرن ۱۲ میلادی یعنی تا زمان ظهور آسیابهای بادی در هلند و فرانسه و انگلستان بدون تغییر به کار خود ادامه داده است ]۲[.
نیروگاه های بادی از محسنات زیادی نسبت به نیروگاه های معمول، برخوردار می باشند، که از آن جمله رایگان، تمام نشدنی و تجدیدپذیر بودن انرژی باد، عدم آلایندگی محیط زیست، ارزان تر بودن آن نسبت به نیروگاه های اتمی و دیزلی و خالی از خطر بودن آن را می توان ذکر کرد]۳[.
در این پایان نامه با روش شبیه سازی ترتیبی مونت کارلو و با بهره گرفتن از نرم افزار MATLAB قابلیت اطمینان شبکه توزیع شهر بینالود در پنج فصل بشرح زیر ارائه می گردد:
فصل اول تولید پراکنده و قابلیت اطمینان سیستم قدرت را بررسی می کند و بدین منظور ابتدا ویژگی های تولید پراکنده و سپس تعریف قابلیت اطمینان و در ادامه روش های ارزیابی آن بیان می گردد.
فصل دوم ساختار توربینهای بادی را توضیح می دهد و در ابتدا به بیان کلیات و مفاهیم انرژی باد می پردازد و سپس اجزای توربینهای بادی، استانداردها و تاییدیه های مربوط به توربینها را به بحث می گذارد.
فصل سوم، تاثیر شرایط آب و هوایی بر قابلیت اطمینان را بررسی می کند و بدین منظور در ابتدا به نحوه عملکرد توربین بادی می پردازد و در ادامه تاثیرات آب و هوا بر نرخ خرابی و زمان تعمیرقطعات را بررسی می کند وبه صورت جدول تغییرات سرعت باد را در فصول مختلف سال نمایش می دهد.
در فصل چهارم سیستم مورد مطالعه ارزیابی می گردد و شاخصهای قابلیت اطمینان در سه حالت:۱-عدم حضور DG[1] وعدم تاثیر شرایط جوی ۲- با وجود DG و عدم تاثیر آب وهوا ۳- با وجود DG و با تاثیر شرایط جوی مطالعه و ارزیابی می گیرند.
فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می شود.
فصل اول
تولید پراکنده وقابلیت اطمینان در سیستم قدرت
تولید پراکنده معمولاً به واحدهای تولیدی گفته می شود که از فرمان دیسپاچینگ خارج اند ودر قبال تولید انرژی پول دریافت می کنند.معمولا ظرفیت های پایین دارند ولی ضرورتا این طور نیست. تکنولوژی های مختلفی از جمله سلول های خورشیدی، توربین های بادی، پیل های سوختی، توربین های گازی کوچک و … در واحدهای تولید پراکنده مورد استفاده قرارمی گیرد،تجدید پذیر بودن جز ذات آن نیست.
به عنوان مثال کارخانجاتی که منبع تولید انرژی دیزل دارند ولی چون کنتور یکطرفه دارند و برای انتقال برق به شبکه پول دریافت نمی کنند تولید پراکنده نیستند. با توجه به ایجاد رقابت و تجدید ساختار در سیستم های قدرت انتظار می رود واحدهای تولیدی کوچک (تولید پراکنده) نقش فزاینده ای در آینده ی این سیستم ها داشته باشند [۵].
عوامل محرک فراوانی باعث افزایش تمایل به بکارگیری سیستم های تولید پراکنده شده است . به طور کلی این عوامل را می توان در پنج گروه به شرح زیر تقسیم بندی نمود [۶].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

  • پیشرفت های صنعتی چشم گیر در ساخت و بکارگیری تکنولوژی های مرتبط
  • محدودیت های موجود در احداث خطوط انتقال نیرو
  • ورود بحث بازار برق و مسائل مرتبط با آن در سیستم قدرت
  • افزایش تقاضای مشترکین برای سرویس با قابلیت اطمینان بالا
  • حساسیت بالا در خصوص آلودگی های محیط زیست

۱-۱ ویژگی های اصلی منابع پراکنده
تولیدات پراکنده دارای ویژگی هایی می باشند که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرند [۷].
۱-۱-۱ مشخصات منابع پراکنده
۱-ظرفیت کم
۲- پراکندگی از نظرجغرافیایی
۳ – تجدید پذیربودن منبع اصلی
۴- غیر متمرکز بودن بهره برداری ازآنها
۲-۱-۱مزایای بکارگیری منابع پراکنده
۱-کمک به ژنراتورهای اصلی در بار پیک
۲-کاهش نیاز وجود ژنراتورهای رزرو
۳-افزایش ظرفیت شبکه در مدت کمتر با هزینه کمتر
۶-افزا یش قابلیت اطمینان
۷-کاهش قطعی برق برای مصرف کنندگان حساس
۸-بهبود کیفیت برق برای مصرف کنندگان حساس
۹-استفاده مفید تر از سوخت
۱۰-کاهش هزینه سرویس انتقال
۱۱-مطرح شدن مفهوم میکروگرید