پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 8

شماره و عنوان شکل صفحه

شکل 2 –1.ساختار شیمیایی کروسین …………………………………………………………………………………………………… 20
شکل 2 – 2.ساختار شیمیایی پیکوکروسین ………………………………………………………………………………………….. 20
شکل 2 –3.ساختار شیمیایی سافرانال …………………………………………………………………………………………………… 21
شکل 3 –1. دستگاه قد و وزن سنج سکا ……………………………………………………………………………………………….. 40
شکل 3 –2.کالیپر مدل پویا ……………………………………………………………………………………………………………………..41
شکل3 –3.دستگاه فشار سنج دیجیتال ………………………………………………………………………………………………….. 41
شکل 3 –4.ضربان سنج پولار ……………………………………………………………………………………………………………….. 43
شکل 4 –1.مقایسه مقادیر ضربان قلب پیش از فعالیت ……………………………………………………………………….. 54
شکل 4 –2.مقایسه مقادیر ضربان قلب1 دقیقه پس از فعالیت ……………………………………………………………. 55
شکل 4 –3. مقایسه مقادیر ضربان قلب 12دقیقه پس از فعالیت ……………………………………………………………56
شکل 4 –4. مقایسه زمان واماندگی ……………………………………………………………………………………………………….. 58
شکل 4 –5. تغییرات فشار سیستولیک خون در حالت استراحت …………………………………………………………. 59
شکل 4 –6. تغییرات فشار دیاستولیک خون در حالت استراحت ……………………………………………………………60
شکل 4 –7. مقایسه مقادیر حداکثر تبادل تنفسی ………………………………………………………………………………… 61
شکل 4 –8. مقایسه مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی …………………………………………………………………………….. 63
شکل 4 –9. مقایسه نقطه شکست ضربان قلب ……………………………………………………………………………………… 64
شکل 4 –10. مقایسه مقادیر حداکثر نبض اکسیژن ……………………………………………………………………………… 65
شکل 4 –11. مقایسه مقادیر حداکثرMETS ……………………………………………………………………………………… 66
شکل 4 –12. مقایسه میزان اکسیداسیون کربوهیدرات حین اجرای تست بروس…………………………………..67
شکل 4 –13. مقایسه میزان اکسیداسیون چربی حین اجرای تست بروس…………………………………………… 68
فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه
امروزه رقابت شدیدی بین ورزشکاران در کشورهای مختلف برای کسب عنوان‌های قهرمانی در بازی‌های المپیک، جهانی و قاره‌ای وجود دارد و تلاش برای بهبود عملکرد ورزشکاران، دانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیت بیشتر در این بخش واداشته و پژوهش در علوم ورزشی را فزونی بخشیده است. طی سالیان اخیر بررسی مزایا و تأثیرات مثبت و منفی مصرف مکمل‌های تغذیه‌ای بر عملکرد ورزشی در کانون توجه صاحب‌نظران رشته علوم ورزشی قرار گرفته است. همچنین با توجه به سخت گیری‌های آژانس بین‌المللی ضددوپینگ در مورد مصرف مواد و ترکیبات ممنوعه، توجه محققان و ورزشکاران به مکمل‌های غذایی و ترکیبات گیاهی جلب شده است تا شاید به کمک آنها بتوانند عملکرد ورزشی را بهبود ببخشند و در رقابت های ورزشی نتیجه بهتری کسب کنند.
اولین نوشته‌ها در زمینه گیاهان دارویی به حدود 5000 سال پیش به زمان سومری‌ها باز می‌گردد. بنابراین قرن‌هاست که مردم از گیاهان برای بهبود و سلامت خویش استفاده می‌کنند. در طول تاریخ گیاهان به عنوان غذا یا دارو در جهت درمان و یا پیشگیری استفاده شده‌اند (swerdiow, 2000). گیاهان دارویی به دلیل وجود مواد موثر و همراه بودن آنها با مواد دیگر پیوسته از یک حالت تعادل بیولوژیک برخوردار می‌باشد بنابراین مصرف به اندازه آن‌ ها در بدن انباشته نشده و اثرات جانبی به بار نمی‌آورد.
گیاهان دارویی امروزه به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند و مطالعات زیادی بر روی آنها به منظور تولید داروهای مختلف و جدیداً مکمل‌های غذایی صورت گرفته است که استفاده از برخی از آنها به شکل مکمل باعث بهبود عملکرد ورزشی و برخی تأثیر مثبتی نداشته‌اند. ابراهیم و همکاران (2000) نشان دادند مکمل سیر به دلیل جلوگیری از تجمع پلاکتها و فعال شدن فاکتورهای فیبرینولیز و افزایش سیالیت خون باعث افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2max) می‌شود. درمطالعه‌ای که بر جینسینگ انجام شد به این نتیجه رسیدند که مصرف روزانه 200 میلی‌گرم مکمل جینسینگ به مدت ٣ هفته در جوانان سالم با توان ورزشی متوسط و رژیم غذایی معمولی اثر قابل توجه و معنی‌داری در افزایش VO2max نداشته است ( jason et al., 1996).
1-1-تعریف مساله
استقامت قلبی _تنفسی ضمن اینکه از عوامل مهم تندرستی است یکی از اجزای اصلی آمادگی جسمانی است که سهم بسزایی در افزایش قابلیت‌های ورزشکاران، خصوصاً در ورزش‌های استقامتی دارد. آمادگی قلبی_تنفسی توانایی قلب برای ارسال حجم کافی خون غنی از اکسیژن به سمت عضلات و مصرف هر چه بیشتر آن در حین فعالیت جسمانی است. برای بهبود آمادگی قلبی_تنفسی همراه تمرینات منظم و تغذیه مناسب، استفاده از برخی مکمل‌های مجاز می‌تواند مفید واقع شود. از جمله روش‌های موجود برای افزایش استقامت قلبی _عروقی استفاده از مکمل‌های کربوهیدراتی، مصرف ویتامین‌ها، بارگیری سدیم بی‌کربنات، استروییدهای آنابولیکی، موسیقی، … می‌باشد. علاه بر موارد ذکر شده، استفاده از مکمل‌های گیاهی نیز جهت بهبود استقامت قلبی_تنفسی به
در پایین درج شده است
علت اثر بخشی مثبت و عوارض کمتر اخیراً مورد توجه زیاد محققین قرار گرفته است. از این گونه گیاهان می‌توان به زعفران، گوارنا، سیر، جینسینگ، جینگوبیولبا، مریم گلی، زیره کوهی و … اشاره کرد.