پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی رابطه خود مدیریتی با سلامت سازمانی بر اساس الگوی مدیریت بسیجی- قسمت 33

 • نرسیدن به موعدهای زمانی مقرر برای پروژه ها
 • در پایین درج شده است

 • کاهش کیفیت خدمات
 • در سال 1999 هزینه خدمات درمانی و غیبت از محل کار کانادا بالغ بر 9 میلیارد دلار بوده است . این میزان حدود 13,4 درصد سود عملیاتی سالانه تمام شرکتهای اقتصادی کانادا را تشکیل می دهد . در مقابل، مطالعه ای که توسط یک شرکت مشاوره. آمریکایی انجام شده نشان می دهد افزایش 5% در رضایتمندی کارکنان، باعث 1,3 % افزایش مشتریان شده است تمرکز بر سلامتی سازمان به معنی تمرکز بر موفقیت آینده آنست و اهمیتی در حد میزان فروش یا سایر نتایج کوتاه مدت سازمان دارد . امروزه توانایی سازمان در بکارگیری حداکثر توان مغزی کارکنان خود و کمک به آنان در تبدیل ایده های خوب به محصولات و خدمات مشتری پسند، عامل رقابتی در برتری سازمانی است.
  5-4-2-2 روش ارزیابی سلامت سازمانی
  روش معمول در ارزیابی سلامت سازمانی، استفاده از پرسشنامه های ممیزی است . این پرسشنامه ها اطلاعاتی در مورد سه زمینه عمومی سازمان فراهم می سازند:
  (Individual Health) 1. سلامت فردی
  (Leadership Behavior) 2. رفتار رهبری سازمان
  (Organizational Climate) 3. محیط سازمانی
  تحقیقات انجام گرفته در ایران و خارج از کشور :
  داخل کشور :
  در خصوص خودمدیریتی و ارتباط آن با سلامت سازمانی پیگیریهای محقق برای یافتن اجرای تحقیقی کاربردی با ارائه مدل به جایی نرسید . این عنوان علاوه بر اینترنت و پایگاه های علمی ثبت اطلاعات پایان نامه ها در هیچ جای دیگر ثبت نشده است . به عبارت دیگر به نظر می رسد تا کنون در خصوص این موضوع مطلبی ارائه نگردیده است .
  در مباحث مربوط به خودمدیریتی مواردی به عنوان تحقیق در رشته های مختلف فقه و حقوق ، علوم حدیث و … ارائه گردیده است که این مطالب نیز بیشتر جنبه نظری داشته و عملاً کاربردی و عملیاتی نمی باشند . تنها مطلبی که در این خصوص ارائه گردیده است که کمک شایانی به این تحقیق نموده است مطالبی است که استاد ارجمند دکتر محمود رضایی زاده تحت عنوان خودمدیریتی امام خمینی (ره) تدوین نموده است و در مجموع مورد استفاده در این تحقیق نیز قرار گرفته است . البته این تحقیق به بررسی شاخصهای خودمدیریتی و تطبیق آن در حضرت امام (ره) و ارائه الگو پرداخته است .
  همچنین در خصوص مدیریت بسیجی فقط یک پایان نامه کار شده است که آقای عبادی در دانشگاه امام صادق آنرا تهیه و دفاع نموده است که فقط چهارچوب مفهومی این الگو در این پایان نامه تدوین شده و از ارائه هر گونه الگوی کاربردی خودداری نمئده است . به هر تقدیر این پایان نامه کمک بزرگی جهت تدوین الگو به محقق نمود .
  در مبحث سلامت سازمانی نیز تحقیقاتی در پایان نامه های مختلف بر اساس الگوی هوی و فیلدمن در عمدتاٌ واحدهای آموزشی با استناد به مطالب دکتر علاقه بند در فصلنامه تربیتی اجرا شده است که این الگو علاوه بر تکراری و قدیمی بودن بیشتر در سازمان های آموزش محور کاربردی شده است و محقق در خصوص سلامت سازمانی هیچ تحقیقی را مرتبط با سنجش سلامت سازمانی در داخل کشور نیافته است .
  خارج از کشور :
  تحقیقات انجام شده در زمینه ی مدیریت بر خود در متون لاتین به طور عمده از سال 1980 آغاز شده است. این پژوهش ها بیشتر جنبه ی تئوریک و نظری دارد و به صورت کاربردی و عملیاتی به اجرا در نیامده است؛یعنی استراتژی ها و راهکارهای ارائه شده در زمینه ی مدیریت بر خود دارای منشأ تئوریک می باشد. اما در پژوهش حاضر در زمینه ی استخراج و تدوین شاخص های تکمیلی مدیریت بر خود ، جنبه ی عملیاتی و کاربردی این شاخص ها مورد توجه قرار گرفته و این شاخص ها دارای منشأ رفتاری و کاربردی می باشند.
  در خارج از کشور نیز مدل عملیاتی برای خودمدیریتی یافت نگردید در خصوص سلامت سازمانی نیز الگوی کار شده در این تحقیق بر مبنای مدل دکتر فیشر و بنیاد تحت اداره ایشان می باشد که در این زمینه نیز مطلب خاصی در خصوص تحقیق علمی و با توجه به نزدیک بودن واژه ها عمدتاٌ جستجو در پایگاه های علمی به سمت و سوی سازمان های بهداشتی سوق پیدا می نمود . الگوی اخذ شده از بنیاد فیشر یک الگوی کاملاٌ علمی و کاربردی است که در حال حاضر به منظور سنجش میزان سلامت سازمانی در ادارات مختلف مورد استفاده دارد .
  نتیجه : بررسی رابطه خودمدیریتی با سلامت سازمانی یک موضوع کاملاٌ جدید بر مبنای مدلهای عملیاتی جدید است و به نظر می رسد در هیچ از موضوعات به صورت مجزا و در مجموع هر دو موضوع تا کنون تحقیقی ارائه نگریده است .
  فصل سوم:
  روش اجرای تحقیق
  مقدمه:
  هدف تمام علوم ،شناخت و درک دنیای پیرامون ماست.به منظور آگاهای از مشکلات دنیای اجتماعی،روش های علمی،تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند.این حرکتها سبب شده که برای بررسی رشته های مختلف انسانی ،از روش علمی استفاده شود.(ایران نژاد پاریزی،1378،ص9)از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است،استفاده ا ز یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها،ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرائی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و اسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.
  روش تحقیق:
  تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله خاص كه به یک راه حل نیاز دارد توصیف كرد و شامل گام هایی است كه طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما بدست آید. (سکاران،1380،ص 6)
  روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، كشف مجهولات و
  دستیابی به راه حل مشكلات است. (خاكی،1378،ص 201)
  1-تحقیق کاربردی:
  هدف از تحقیق کاربردی به دست اوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد.در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می كند.(خاکی،1379: 94)
  ویژگیهای تحقیقات کاربردی:
  -ازمودن کارائی نظریه های علمی در یک حوزه خاص
  -تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص
  -افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص
  -پیشبرد تحقیق و روش شناسی در یک زمینه خاص
  -ارائه دانش کاربردی تائید شده در یک زمینه خاص(بازگان ،دیگران،1380،ص 81)
  2-تحقیق توصیفی :
  شامل جمع اوری اطلاعات برای ازمون فرضیه پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود.برخی تحقیقات توصیفی را شامل انواعی از تحقیقات می دانند،از جمله:
  1-تحقیق پیمایشی1
  2-تحقیق همبستگی
  3-تحقیق کاری(علمی،اقدام پژوهشی)
  4-بررسی موردی(مورد کاوی)
  5-تحقیق پس رویدادی(علی-مقایسه ای)(خاکی،1379: 104)
  بطور کلی باید گفت این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از جهت روش گردآوری داده ها، توصیفی و بطور مشخص ترکیبی از نوع پیمایشی- همبستگی است.