تعامل شخصی

ارتباط بین ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی با هویت تیمی و تعامل اجتماعی هواداران تیم های لیگ برتر …

بررسی حقوقی تعامل کارگزار و مشتری (اصیل) در بورس

عرف متعاملین در حقوق ایران و فقه امامیه

رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رضایت شغلی و سلامت روان

بررسی رابطه تیپ شخصیتیB و A با رضایت شغلی و سلامت عمومی کارکنان دادگستری …

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر یادگیری تلفیقی ( تعاملی – تجربی ) بر میزان سواد سلامت دانش آموزان

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و خودکارآمدی مقابله ای افراد مبتلا به درد مزمن و افراد سالم

نقش پنج عامل بزرگ شخصیت،منبع کنترل و هوش هیجانی در پیش بینی بهزیستی روانشناختی دانشجویان

رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیمارن افسرده شهر کرمانشاه

پایان نامه :نقش میانجیگر طرحواره های ناسازگار اولیه در رابطه بین صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در دانشجویان

مقایسه ی ویژگیهای شخصیتی، سبکهای مقابله ای و میزان استرس والدین نوجوانان دارای اختلال سلوک با والدین نوجوانان …

بررسی بین ویژگی های شخصیت و مکانیسم های دفاعی در دانشجویان شهرستان شاهرود در سال ۱۳۹۴

پژوهشی پیرامون تعامل نقاشی-انیمیشن در دو دهه ی اخیر ایران

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

بررسی ابعاد شخصیتی پیامبر (ص) از دیدگاه مولای متقیان امیر مؤمنان (ع)

روش شناسی تعامل مفسران شیعی با سنت، برپایه «آلاء الرّحمن» و تطبیق آن با «المیزان»

تأثیر شخصیت بر کارآفرینی مدیران در شرکت بیمه البرز

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی معلمان (درون گرایی و برون گرایی ) با پیشرفت تحصیلی …

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی با خوش بینی

تعیین رابطه صفات شخصیت، سبک ها و ابعاد دلبستگی با راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در

دانش آموزان …

بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌های ابراز هیجان

بررسی رابطه بین رابطه ویژگی‌های شخصیت و خودپنداره با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه ۵ مشهد

پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دچار ضایعه نخاعی ومراقبان آنها براساس خودکارآمدی و صفات شخصیت و راهبردهای مقابله …

بررسی تأثیر شخصیت کارکنان بر تحلیل‌رفتگی آنان

بررسی سه تیپ شخصیتی «عاقل»، «نادان» و «دیوانه» در حکایات طنز آمیز مثنویهای عطار

بهینه سازی خوشه ها با استفاده از الگوریتم های تکاملی برای شخصی سازی وب

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، …

تاثیر کاربرد بازاریابی تعاملی بر رفتار خرید مشتری در فروشگاه های زنجیره ای

پایان نامه گرایش عمومی: مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله‌ای در افراد موفق و افراد ناموفق در درمان با متادون

بررسی ارتباط میان آگاهی کارکنان در تعامل با مشتریان

رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

رابطه ی بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

رابطه رنگ با تیپ شخصیتی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

پایان نامه با موضوع:بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر

بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر انزوای اجتماعی جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال شهر لردگان

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان

پایان نامه :بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران

حمایت کیفری از حقوق ثبت

پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری

پایان نامه در مورد:بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان