پایداری دینامیک

تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی

تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی

بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی

مطالعاتAb-initio و DFT بر روی پایداری ترمودینامیکی نانولوله‌های بورون نیترید و بررسی NMRآن درحلال‌های …

پایان نامه برق قدرت:آنالیز احتمالی پایداری دینامیک میکروگرید ها با در نظر گرفتن توربین های بادی

شبیه سازی دینامیک ملکولی استخلافات پورفیرین و مطالعه کمی ساختار و ویژگی در آن ها

تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره­ی شمالی معدن چغارت

بررسی تاثیر برخی از هیدروکلوئیدها بر پایداری و خواص رئولوژیکی و حسی دوغ با استفاده از روش …

تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی

تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن

تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر

تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی

شبیه‌سازی دینامیکی واحد احیا کاستیک و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

لایه های سیاه گرانش گوس- بونه در حضور دو کلاس الکترودینامیک غیرخطی

طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم­های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم

دینامیک وکنترل فازی تطبیقی مد لغزشی زمان محدود روبات موازی هگزا

کنترل دینامیکی ربات دو پا با استفاده از سیستم کنترل فازی

دانلود پایان نامه

دانلود کارشناسی ارشد:تحلیل آیرودینامیکی خودرو سمند

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی روغن خرفه

سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: استفاده از ادوات FACTS برای بهبود پایداری ولتاژ در شبکه ای با نیروگاه بادی

دانلود سیمنار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ

سمینار ارشد رشته برق کنترل: طراحی کنترل کننده PID و شبه PID در یک ناحیه پایداری مطلوب

سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: ارزیابی امنیت دینامیکی سیستم قدرت توسط شبکه عصبی

پایان نامه قدرت: تعیین ظرفیت های استاتیکی و دینامیکی خطوط انتقال

روش های بهبود پایداری سیستم قدرت

تاثیر انتقال حرارت نانو سیال بر روی تیغه توربین

بررسی یک مخلوط کنندهی فرکانسی(میکسر) در باند فرکانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS

طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین وکاربرد آن در افزایش ضریب …

بررسی روشهای کنترل سیستمهای کنترل غیر خطی چند متغیره

بررسی روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

مطالعه و بررسی انواع سیستم های فرمان در خودروهای سواری

بررسی روش ساخت و تعیین میزان تبدیل و گزینش پذیری کاتالیست کبالت بر پایه گاما الومینا در فرآیند فیشر- تروپش

پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و …

بررسی و انتخاب متریال پمپهای استرلینگ، طراحی سیستم رنگ سطوح داخلی و خارجی و فعالیتهای مشاوره ای

مدلسازی و تحلیل آیروالاستیک بال وبدنه یک هواپیمای جنگنده

دانلود سمینار کارشناسی ارشد:ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC

اثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی

شکل گیری امواج داخلی غیرخطی به واسطه ی جزرومد داخلی در خلیج عمان با استفاده از مدل سه بعدی MITgcm