نقاشان رئالیست

دانلود پایان نامه ارشد : فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)

عنوان شماره صفحهفصل اول : کلیات تحقیق بیان مسئله ۲ هدف های تحقیق. ۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۳ سوالات و فرضیه های تحقیق . ۴ روش تحقیق ۴ محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۵ پیشینه تحقیق ۶ فصل دوم: رئالیسممقدمه . ۸ ۲-۱ تعریف رئالیسم .۱۰۲-۲ علل پیدایش و رشد مکتب رئالیسم […]

پایان نامه : فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)

عنوان: فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون) استاد راهنما: سرکار خانم منیژه صحّی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبعنوان شماره صفحهفصل اول : کلیات تحقیق بیان مسئله ۲ هدف های تحقیق. ۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن ۳ سوالات و فرضیه های تحقیق . ۴ […]

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری

جامعه شناسی ذوق زیبایی شناسی معاصر بیانگر تکثر معیارها و ارزشگذاری های یک جامعه در مقطع زمانی خاص است. اگر این را بپذیریم که قضاوت های زیبایی شناسی مقبول، صرفاً حاصل نظرگروهی از افراد با جایگاه خاص است، در این صورت جای تعجب ندارد که افراد دیگر جامعه سلیقه ای بکلی متفاوتی داشته باشند. از […]

پایان نامه : مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری

گروه پژوهش هنر پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری با تاکید بر نقش سرمایه فرهنگی (مطالعه موردی مخاطبان آثار نقاشی مدرن و نقاشی عوام پسند در شهر تهران) استاد راهنما: جلیل جوکار دکتر علیرضا خدامی (در فایل دانلودی نام […]

دانلود پایان نامه ارشد : پژوهشی بر واقع‌گرایی ( زندگی روزمره ) در نگارگری مکتب قزوین

استاد راهنمای عملی خسرو خسروی (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیدهمقوله‌ی واقعیت و واقع‌گرایی در هنر از پیچیده­ترین مفاهیمی‌ است که همیشه تعاریف و برداشت‌های بسیاری داشته. در طول تاریخ نقاشی ایرانی، همگام با ادبیات ، نوعی فضای تغزلی و شاعرانه و توصیفات مثالی و آرمانی بر تصاویر حکم‌فرما بوده و در طی […]