سازه های خاکی

دانلود پایان نامه : شیوه‌های تصمیم‌گیری مشاوره‌ای و آمرانه

شیوه‌های تصمیم ۲-۲-۲–۱ تصمیم‌گیری آمرانه: در موقعیت‌های به کار می‌رود که مدیر برای رسیدن به نتیجه، تجزیه و اطلاعات لازم را دارد و پیرو توانایی یا اطمینان آن را ندارد که در این باره کمک کند. در این وضع مدیر باید بدون آنکه دست کمک جانب کسی دراز کند خود تصمیم‌ها را اتخاذ می‌کند. شیوه […]

ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری

۲-۳-۱- عوامل مؤثر بر انتخاب روش‌های گودبرداری روش‌های پایدارسازی دیوارهای گود با توجه به شرایط و جنس خاک، عمق گودبرداری، ابعاد گود، سطح آب زیرزمینی، موقعیت و نحوه‌ قرارگیری محل گود، لرزه‌خیزی منطقه، نحوه کنترل و نظارت سازمآن‌های مسئول، پوشش‌های بیمه‌ای و از همه مهم‌تر تفکر و نگرش دست‌اندرکاران امر ساختمان به حقوق و سلامت […]

اطلاعات جمعیت شناختی، شهرک های صنعتی

در این تحقیق ابتدا به بررسی ادبیات تحقیق بر اساس مسئله بیان شده ، سپس متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شده وداده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله بررسی اسناد ومدارک و پرسشنامه جمع آوری گردید ، سپس این داده ها تبدیل به امتیازات مربوط شده و برای تجزیه و […]

هدفمندی یارانه ها، شرکت های تولیدی

بین این دو طیف موثر می باشد.در وضعیت مطلوب با مطالعه ارزیابی کار و زمان واستفاده از مهندس ترافیک، زمان استاندارد فاصله عبور (میانگین زمانی بین مبدا ومقصد) رااز طریق نمونه گیری آماری وسائط نقلیه (انواع آن) محاسبه نموده و شرکت های حمل و نقل از مدیریت زمان در زمان فاصله عبور استفاده نموده و […]

فناوری اطلاعات و ارتباطات، شرکت های کوچک و متوسط

طرح درخواست خود به سازمان برای دریافت خدمات و محصولات برخوردار است.* حجم وسیع اطلاعات ارائه شده از سوی سازمانهای عرضه‌کننده درباره محصولات و خدمات متنوع یک یا چندین تامین‌کننده باعث افزایش حق انتخاب مشتری، صرفه‌جویی در زمان و در نتیجه افزایش درآمد تمامی تامین‌کنندگان خواهد شد.* تبادل سریع وجوه باعث گردش سریعتر پول و […]

پایان نامه بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار های شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ فصل اول کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه ۲ ۱-۲- بیان مسئله ۳ ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۵ ۱-۴- اهداف تحقیق ۶ ۱-۵-سوالات و فرضیات تحقیق ۷ ۱-۶-تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۸ ۱-۷-قلمرو تحقیق ۹ ۱-۷-۱- قلمرو موضوعی […]

پایان نامه کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های

انبوه­ سازی

فصل اول: کلیات تحقیق ۲۱-۱- مقدمه. ۳۱-۲- بیان مسأله. ۴۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵۱-۴- اهداف تحقیق. ۶۱-۵- سئوالات تحقیق. ۶۱-۶- تعاریف نظری متغیرهای تحقیق. ۶۱-۶-۱- عملکرد مالی ۶۱-۶-۲- بورس. ۶۱-۷- قلمرو تحقیق. ۷۱-۷-۱- قلمرو موضوعی: ۷۱-۷-۲- قلمرو مکانی: ۷۱-۷-۳- قلمرو زمانی: ۷۱-۸- چاچوب نظری ۷فصل دوم: ادبیات تحقیق ۸۲-۱-مقدمه. ۹۲-۱- بخش اول: ارزیابی عملکرد. […]

پایان نامه رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی

چکیده .۱فصل اول : کلیات تحقیق ۲۱-۱)مقدمه ۲۱-۲ )بیان مسئله ۳۱-۳ )اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ ۱-۴ )اهداف تحقیق ۸۱-۵ )چهارچوب نظری تحقیق. ۸۱-۶ ) فرضیه های تحقیق. ۹۱-۷ )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق . ۹۱-۸ )قلمرو تحقیق. ۱۴فصل دوم : مبانی نظری تحقیق. ۱۵۲-۱ )مقدمه ۱۵۲-۲ ) تعریف عملکرد سازمانی ۱۶۲-۲-۱ ) سیر تاریخی […]

پایان نامه رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی

چکیده .۱فصل اول : کلیات تحقیق ۲۱-۱)مقدمه ۲۱-۲ )بیان مسئله ۳۱-۳ )اهمیت و ضرورت تحقیق ۷ ۱-۴ )اهداف تحقیق ۸۱-۵ )چهارچوب نظری تحقیق. ۸۱-۶ ) فرضیه های تحقیق. ۹۱-۷ )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق . ۹۱-۸ )قلمرو تحقیق. ۱۴فصل دوم : مبانی نظری تحقیق. ۱۵۲-۱ )مقدمه ۱۵۲-۲ ) تعریف عملکرد سازمانی ۱۶۲-۲-۱ ) سیر تاریخی […]

دانلود : رابطه بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

عنوان پایان نامه : تکه ای از متن پایان نامه فقط برای نمونه : ۱-۶) فرضیه های این تحقیق عبارتند از : با توجه به اینکه در تحقیق حاضر قصد برآن بود که رابطه بین الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارایی محور بر عملکرد شرکت بررسی شود ، فرضیه های ذیل طراحی شدند […]

پایان نامه اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

اهداف تحقیق۱٫سنجش میزان اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت۲٫سنجش آموزش مهارتها درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت سنجش فرایند مدیریت دانش درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت. ۴٫سنجش رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.۵٫سنجش تاثیر فرایند مدیریت دانش بر رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی […]

دانلود پایان نامه تعیین ارتباط بین متغیر های تحقیق در قالب مدل ارایه شده

تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تحقیق: تعاریف عملیاتی، سطح مفهومی(نظری) را با سطح تجربی مشاهده پیوند می زند و محقق را قادر می سازد که با استفاده داده های اولیه ای که همواره به صورت واقعیت های مشاهده پذیر قابل اندازه گیری در اختیار اوست تا بتواند تحقیق را اجرا کند(خاکی ،۱۳۸۷،ص۶۲) تعریف عملیاتی متغیرهای […]

پایان نامه رابطه مثبت قابلیت¬ها و استراتژی¬های بازاریابی شرکت های تولیدی استان گیلان

فرضیه های تحقیق بین منابع و استراتژی ­های بازاریابی رابطه مثبت وجود دارد. بین قابلیت ها و استراتژی ­های بازاریابی رابطه مثبت وجود دارد. بین استراتژی ­های بازاریابی و مزیّت رقابتی رابطه مثبت وجودارد. بین مزیّت رقابتی و عملکرد بازار رابطه مثبت وجود دارد. بین مزیّت رقابتی و عملکرد مالی رابطه مثبت وجود دارد. بین […]

پایان نامه مزیّت رقابتی شرکتهای تولیدی قطعات خودروئی کشور

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیقمنظور از عملیاتی کردن ، قابل مشاهده ساختن یک تئوری و پیش بینی روش های اندازه گیری آن است (خاکی ، ۱۳۷۸،ص۱۷۸). تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق به شرح زیر است :الف) عملکرد سازمانعملکرد سازمانی به چگونگی دستیابی سازمان به اهداف بازار وهمچنین اهداف مالی اشاره دارد(Li et al,2006,P109)، عملکرد در […]