میر زاده عشقی

پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: ادبیات زنانه در آثار میرزاده عشقی و ایرج میرزا و عارف قزوینی

عنوان: ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی) استاد راهنما: دکتر سعید خیرخواه (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب:مقدمه ۱فصل اول: کلیات. ۲۱-۱- بیان مسأله. ۳۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۳۱-۳- پیشینه تحقیق ۳۱-۴- اهداف تحقیق ۳۱-۵- سوالات تحقیق ۴۱-۶- فرضیه تحقیق ۴فصل دوم: نگاهی به موقعیت و جایگاه […]

پایان نامه: ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی)

پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی عنوان: ادبیات زنانه در آثار (میرزاده عشقی، ایرج میرزا، عارف قزوینی) استاد راهنما: دکتر سعید خیرخواه

پایان نامه : تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

استاد راهنما: دکتر: مرتضی محسنی استاد مشاور: دکتر: احمد غنی پور ملکشاه بهمن ماه ۹۳ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیدهتصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت در این دانش، تصویر بیگانه در آثار ادبی […]

دانلود پایان نامه ارشد : تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

چکیدهتصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت در این دانش، تصویر بیگانه در آثار ادبی مورد مطالعه قرار­ می­گیرد. تصاویر از بیگانه در دسته­بندی کلی آن به تصاویر باز و بسته بخش می­شود. آن چه در تصویرشناسی مورد […]

پایان نامه: تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی) استاد راهنما: دکتر: مرتضی محسنی استاد مشاور: دکتر: احمد غنی پور ملکشاه (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده:تصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت […]

پایان نامه ارشد رشته ادبیات فارسی: تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

استاد مشاور: دکتر: احمد غنی پور ملکشاه (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده:تصویرشناسی یکی از رشته­های فرعی ادبیات تطبیقی است که در قرن نوزدهم در فرانسه تحت تأثیر آرای متفکرانی چون مادام­دوستال و هیپولیت­تن شکل گرفت در این دانش، تصویر بیگانه در آثار ادبی مورد مطالعه قرار­ می­گیرد. تصاویر

از بیگانه در دسته­بندی […]

پایان نامه: تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی)

موضوع: تصویر بیگانگان در شعر مشروطه (سید اشرف الدین گیلانی، بهار و عشقی) استاد راهنما: دکتر مرتضی محسنی

رساله دکتری در رشته زبان و ادبیّات فارسی: دیوان غنی کشمیری -مقدّمه، تصحیح، تعلیق

دیوان غنی کشمیری –مقدّمه، تصحیح، تعلیق– رساله دکتری در رشته زبان و ادبیّات فارسی استاد راهنما: جناب آقای دکتر عباسعلی وفایی استادان مشاور: جناب آقای دکتر محمّدحسن حسن‌زاده‌نیری و جناب آقای دکتر علی‌اکبر عطرف متن پایان نامه : فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده مقدّمه شیوه تحقیق و تصحیح فصل اوّل: کلیّات تحقیق […]

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران

دکتر هوشنگ رهنما (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اولمقدمه. ۲طرح موضوع. ۳فرضیه پژوهش. ۵روش تحقیق. ۶فصل دومپیشینه تحقیق. ۸طنز در ایران. ۸نمایشهای شادی آور ایران. ۹فصل سوماشکال خنده آور. ۱۲اثر گذاری […]

دانلود پایان نامه ارشد : بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید

بخش نظری: زبان نمایشی در شعر نیما یوشیج فصل یکم: کلیات ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله. ۴ پیشینه پژوهش. ۶ هدف پژوهش. ۷ فرضیات و پرسش‌های پژوهش. ۹ پرسش‌های اصلی ۱۰فصل دوم: پیشینه‌ی شعر فارسی از آغاز تا زمان نیما ۱۱ پیدایش شعر عروضی در ایران. ۱۲ ادبیات ایران در دوره مشروطه. ۱۴ ۱٫نثر. ۱۴ […]

پایان نامه : بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده این پژوهش به بازخوانی نظرات نیما درباره ی زبان شعر جدید و نسبت آن ها با نمایش می پردازد و در ادامه آثار عملی نیما را با این ویژگی ها تحلیل و بررسی می کند.پس از بیان کلیات در فصل اول، در فصل دوم برای تبیین زمینه های […]

دانلود پایان نامه ارشد : منظومه­ های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه

منظومه­ های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه استاد راهنما دکتر محمّدکاظم کاوه پیشقدم استادان مشاور دکترعلی­اکبر ایزدپرست دکتر عبّاس قنبری عُدیوی تابستان ۱۳۹۱ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب عنوان صفحهمقدّمه ۱ فصل اوّل: کلّیات و روش­شناسی ۱-۱٫ بخش اوّل: کلّیات ۳۱-۱-۱٫ طرح مسأله. ۳۱-۱-۲٫ سؤال­های […]

پایان نامه: منظومه ­های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه

علوم سیاسی عنوان منظومه ­های سیاسی طنز در انقلاب مشروطه متن پایان نامه :فهرست مطالب عنوان صفحهمقدّمه. ۱ فصل اوّل: کلّیات و روش­شناسی ۱-۱٫ بخش اوّل: کلّیات. ۳۱-۱-۱٫ طرح مسأله ۳۱-۱-۲٫ سؤال­های تحقیق ۴۱-۱- ۲-۱٫ سؤال اصلی ۴۱ -۱-۲-۲٫ سؤال­­های فرعی ۴۱-۱-۳٫ ضرورت انجام تحقیق ۵۱-۱-۴٫ پیشینه­ی انجام تحقیق. ۶۱-۱-۵٫ فرضیه ­ها و خطوط راهنمای […]

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های کمال خجندی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیدهیکی از قالب‌های شعری بسیار مهم در طول تاریخ شعر فارسی برای بیان مضامین مختلف از جمله مضمون‌های عارفانه و عاشقانه قالب شعری، غزل است، که پس از گذراندن دگرگونی‌های بسیار در قرن هفتم به اوج اعتلای خود رسیده است. سعدی یکی از بزرگترین شاعران غزل‌سرای فارسی و […]