بیمه اتومبیل

بررسی تاثیر ابزار ترفیعی بر خرید بیمه‌نامه‌های اتومبیل

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل “

بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

پایان نامه گرایش بیمه : بررسی ویژگی های فردی بیمه گر در تمایل به خرید بیمه گذاران

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل اثرگذار و ضریب تاثیر آنها در سود و زیان بیمه شخص …

بررسی تجارت الکتزونیک در صنعت بیمه

حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی

پایان نامه :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند

بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشترکین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

صنایع غذایی مهارت نیروی کار – سرمایه گذاری – و کارایی مدیریت

ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول از ضایعات نیشکر

بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی سبز بر بهبود نشان تجاری

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم

پایان نامه مدیریت بازرگانی: تعیین و رتبه بندی عوامل مؤثر