ارزیابی آزمایشگاهی

پایان نامه تاثیر مکمل روغن زیتون بر شاخص های التهابی IL-6،CRP، TNF-α

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول : کلیات تحقیق ۱ ۱-۱٫ مقدمه ۲ ۱-۲٫ بیان مسئله ۳ ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴ ۱-۴٫ اهداف تحقیق ۵ ۱-۴-۱٫ هدف کلی ۵ ۱-۴-۲٫ اهداف جزئی ۵ ۱-۵٫ فرضیه های تحقیق ۵ ۱-۶٫ واژه شناسی و اصطلاحات تحقیق ۶ ۱-۶-۱٫ ایمنی ۶ ۱-۶-۲٫ سایتوکاین […]

پایان نامه: بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

دانشکده علوم پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زمین­شناسی گرایش زمین­شناسی زیست‌محیطی عنوان: بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی اساتید راهنما: دکتر محمدحسین محمودی قرایی دکتر اکبر قاضی فرد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالب:فصل اول: کلیات پژوهش ۱۱- ۱ مقدمه ۲۱ […]

پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

فهرست مطالب:فصل اول: کلیات پژوهش ۱۱- ۱ مقدمه ۲۱ – ۱ – ۱ فلزات سنگین ۳۱ – ۱ – ۲ فلزات واسطه‌ی سرب، روی و کادمیوم ۳۱ – ۱ – ۳ توزیع فلزات سنگین در محیط ۴۱ – ۱ – ۴ چرخه‌ی طبیعی عناصر ۴۱ – ۱ – ۵ چرخه‌های انسانزاد ۵۱ – ۱ – […]

پایان نامه ارشد: تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین

۱-۱–تاریخچه مرکبات.۱۱-۱-۱– تاریخچه مرکبات در ایران.۲۱-۲– جایگاه مرکبات در جهان و ایران۲۱-۳- مناطق مهم کشت مرکبات در ایران.۳۱-۴- مناطق مرکبات خیز در ایران.۴۱-۵- گیاهشناسی مرکبات۴۱-۵-۱- پرتقال هاملین۶۱-۶- خواص مرکبات.۶۱-۶-۱- خواص داروئی پرتقال۷۱-۷- ترکیبات شیمیایی پرتقال۷۱-۸- کیفیت ظاهری میوه مرکبات.۹۱-۹- کیفیت میوه مرکبات۹۱-۱۰- برداشت میوه مرکبات.۱۰۱-۱۱- ارزیابی ضایعات پس از برداشت مرکبات۱۰۱-۱۱-۱- عوامل ایجاد ضایعات در […]

پایان نامه: تاثیر کاربرد اسیدجیبرلیک و پوتریسین بر ماندگاری و خواص کیفی میوه پرتقال رقم هاملین

دکتر محمد رضا اصغری دکتر احمد آئین

پایان نامه: اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’

گرایش: علوم باغبانی- میوه کاری عنوان: اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور رقم ‘ریش بابا قرمز’ اساتید راهنما: دکتر رسول جلیلی مرندی دکتر حامد دولتی بانه

دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر کاربرد ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر عمر انباری و خواص کیفی میوه هلو

پایان نامه: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین

واحد دامغان پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی عنوان: ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین استاد راهنما: دکتراشکان جبلی جوان

پایان نامه: ارزیابی پوشش های مصنوعی و گراولی در زهکش های زیرزمینی با استفاده از مدل آزمایشگاهی …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی عنوان: ارزیابی پوشش های مصنوعی (زمین بافت) و گراولی در زهکش های زیرزمینی با بهره گرفتن از مدل آزمایشگاهی تانک خاک استاد راهنما: دکتر مسعود نوشادی چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد دو نوع پوشش مصنوعی PP450، تولیدی در داخل کشور و پوشش گراولی دانه بندی […]

اقتصاد آزمایشگاهی، ارزش های اجتماعی

انسان اقتصادی عقلایی انسان اقصادی عقلایی (REM)[33] در واقع یک مدل ساده از رفتار انسان است. انسان اقتصادی عقلایی به دنبال آن است که با انتخاب استراتژی‌های از قبل تعیین شده و اهدافی که برمبنای اطلاعات موجود و باتوجه محدودیت‌های مفروض، مطلوبیت را بهینه می‌کند، در واقع آسایش و رفاه اقتصادی خویش را حداکثر کند. […]

ادله اثبات دعوی، دادرسی عادلانه، ارزیابی دلایل

جرایم، مجازات‌ها، ادله و نوع رسیدگی به آن‌ها در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. با نگاه اجمالی به این پدیده اجتماعی می‌توان این سیر تاریخی را در چند دوره خلاصه کرد: ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دوره اطلاق‌گراییاطلاق‌گرایی اختصاص به جوامع قبیله‌ای و فئودالی دارد. این دوره با اعمال مجازات‌های اعدام،

سنگسار، حبس تا […]

پایان نامه ارزیابی جایگاه نام و نشان تجاری به منظور گسترش محصول

در فصل اول کلیات پژوهش بیان شده است. در فصل دوم به ادبیات موضوع مربوط به انتخاب نام و نشان تجاری و مباحث مرتبط با تولید محصول جدید پرداخته شد و در ادامه مقدماتی از تحلیل پوششی داده­ ها و تحلیل سلسله مراتبی ذکر گردید.فصل سوم به روش پژوهش و شیوه انجام کار اشاره دارد.فصل […]

پایان نامه ویژگی های روان سنجی مقیاس خود ارزیابی

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۲ فصل اول :کلیات پژوهش بیان مساله ۲ اهمیت وضرورت پژوهش ۹ اهداف ۱۱ سوالات پژوهش ۱۱ تعریف مفاهیم و اصلاحات پژوهش ۱۲ خرد ۱۲ ساختار عاملی ۱۲ رواسازی ۱۳ اعتباریابی ۱۳ فصل دوم:مبانی نظری پژوهش مقدمه ۱۵ ادبیات تاریخی خرد ۱۵ خرد در میان تمدن های گذشته […]

پایان نامه روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیری مبتنی بر تحلیل پوششی داده­ها و وزن­های مشترک

۱-۱-مقدمه. ۲۲-۱- بیان مسئله. ۲۳-۱- اهمیت و ضرورت موضوع. ۴۴-۱- گزاره‌های تحقیق ۶۱-۴-۱- پرسش‌های تحقیق ۶۲-۴-۱- هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار ۷۵-۱- روش کلی تحقیق ۷۱-۵-۱- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق ۷۲-۵-۱- قلمرو زمانی تحقیق ۷۳-۵-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه. ۷۴-۵-۱- روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن. ۷۵-۵-۱- روش‌های تحلیل […]

پایان نامه روشی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم­گیری مبتنی بر تحلیل پوششی داده­ها و وزن­های مشترک

چکیدهارزیابی عملکرد یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریتی می‌باشد و دانشگاهیان و پژوهشگران زیادی به این موضوع نظر داشته­اند و روش‌های پارامتری و ناپارامتری گوناگونی را برای اندازه­گیری و ارزیابی عملکرد توسعه داده‌اند. از جمله پرکاربردترین این روش‌ها، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که در سال ۱۹۷۸ توسط چارنز و همکاران معرفی گردید. این تکنیک که […]

پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده: هدف از این پژوهش، “بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی […]

پایان نامه بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده: هدف از این پژوهش، “بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی […]

پایان نامه بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ­ی فنی مهندسی گروه آموزشی عمران پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی عمران، گرایش مکانیک خاک و پی عنوان: بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت استاد راهنما: احد اوریا استاد مشاور: امین قلی زاد چکیده:ازآنجایی‌که ساز­ه­های زیادی در مناطق متراکم […]

پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ­ی فنی مهندسی گروه آموزشی عمران پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی عمران، گرایش مکانیک خاک و پی عنوان: بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت استاد راهنما: احد اوریا استاد مشاور: امین قلی زاد چکیده:ازآنجایی‌که ساز­ه­های زیادی در مناطق متراکم […]

پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

دانشگاه محقق اردبیلی دانشکده ­ی فنی مهندسی گروه آموزشی عمران پایان­ نامه برای دریافت درجه­ ی کارشناسی ارشد در رشته­ ی عمران، گرایش مکانیک خاک و پی عنوان: بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت استاد راهنما: احد اوریا استاد مشاور: امین قلی زاد چکیده:ازآنجایی‌که ساز­ه­های زیادی در مناطق متراکم […]

پایان نامه ارشد: اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر

فهرست مطالب:چکیده.۱مقدمه .۳فصل اول: کلیات تحقیق۱-۱تعریف واژه ها۶۱-۲تشنج چیست؟.۹۱-۳صرع چیست؟۱۰۱-۴ تاریخچه صرع۱۱ ۱-۵ طبقه­بندی بین المللی حملات صرع.۱۳۱-۵-۱ صرع های کانونی یاPartial ۱-۵-۲ صرع های منتشر یاGeneralized .۱-۵-۳ صرع­های ویژه و طبقه­ بندی نشده.۱۷۱-۶ پاتوفیزیولوژی صرع .۱۸۱-۷ نقش واسطه­های عصبی در صرع.۱۸۱-۸ آثار استرادیول وپروژسترون درصرع۲۳۱-۹ سیکلواکسیژنازها.۲۴۱-۹-۱ سیکلواکسیژنازها و سنتز پروستانوئیدها۲۵۱-۱۰ مکانیسم­های صرع­زایی.۲۶۱-۱۱ مکانیسم صرع زایی […]

دکتر محمدرضا اصغری دی ماه ۱۳۹۰ (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبخلاصهفصل اول ۱مقدمه. ۱۱-۱- مبدا و سابقه کاشت هلو. ۲۱-۲- رده بندی و مشخصات گیاه شناسی ۲۱-۳- وضعیت تولید هلو در جهان ۳۱-۴- برداشت و بازار رسانی ۳۱-۵- خصوصیات کیفی هلو و معیار های آن ۴۱-۶- شرایط مطلوب نگهداری هلو. […]

پایان نامه : بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

گرایش زمین­ شناسی زیست‌محیطی بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی اساتید راهنما دکتر محمدحسین محمودی قرایی دکتر اکبر قاضی فرد (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) چکیده معدن ایرانکوه در رشته کوه ایرانکوه در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان و در طول جغرافیایی ´۳۲ ˚۵۱ تا […]

پایان نامه: تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری شهرستان …

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc) رشته مدیریت دامپروری عنوان: تجزیه و تحلیل اقتصادی ومدیریتی راهبردهای موثّر بر پیشگیری از لنگش در گله‌های صنعتی گاو شیری شهرستان گرگان متن پایان نامه : ***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج […]

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه سینتیک جذب سطحی رنگ آزو نارنجی توسط خاک اصلاح شده

 استاد راهنما: دکتر سعیده ‌هاشمیان استاد مشاور: دکتر محمد حسین مسلمین (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ۱فصل اول: مقدمه. ۲۱-۱- مقدمه. ۳۱-۲- بنتونیت. ۴۱-۳- زئولیت. ۴۱-۴- کائولن ۵۱-۴-۱- کاغذ سازی ۶۱-۴-۲- داروسازی ۶۱-۴-۳- رنگ سازی ۷۱-۴-۴- لاستیک­سازی ۷۱-۴-۵- سرامیک سازی […]

پایان نامه : کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش بیماری‌شناسی گیاهی عنوان کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی استاد راهنما دکترمجتبی مراد زاده اسکندری استادان مشاور دکتر مهدی پیرنیا مهندس حمید افضلی متن پایان نامه : فهرست مطالب صفحه چکیده۱ فصل اول […]

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : کارایی ترکیبات مختلف در کنترل آلترناریوز سیب زمینی

مهندس حمید افضلی برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : فهرست مطالب صفحه چکیده۱فصل اول :مقدمه.۲فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته ۲-۱ مدیریت بیماری گونه های Alternaria spp.5 2-2 عامل بیماری.۶ ۲-۳ علائم بیماری لکه موجی۶ ۲-۴ چرخه بیماری و زیست شناسی.۷ ۲-۵ تاریخچه بیماری لکه موجی.۹ […]

پایان نامه : وضعیت تنوع ژنتیکی جدایه­ های ویروس ایکس سیب­ زمینی

با عنوان: وضعیت تنوع ژنتیکی جدایه­ های ویروس ایکس سیب­ زمینی از استان همدان متن پایان نامه : عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ فصل اول: مروری بر تحقیقات گذشته ۱- گیاهشناسی سیب زمینی ۴ ۱-۱) برگ ۴ ۱-۲) ساقه ۴ ۱-۳) غده ۵ ۱-۴) جوانه ۵ ۱-۵) ریشه ۵ ۱-۶) گل ۵ ۲- ارقام […]

پایان نامه مطالعه­ی رفتار انتشار ملکولی و جذب عنصر سنگین کادمیم در خاک رسی منطقه­ی دفن زباله­ی ارومیه

چکیده: یکی از مشکلات زیست­محیطی دفن زباله­ها، غلبه بر حجم بالای شیرابه­ای است که همزمان و پس از دفن زباله در نتیجه رطوبت اولیه زباله و همچنین نفوذ بارندگی در محل دفن بوجود می­آید. از آلاینده­های مهم موجود در شیرابه، فلزات سنگین محلول در آن می­باشند. کادمیم از جمله این فلزات است که در نتیجه­ی […]