آسیب­ های عضلانی

پایان نامه خستگی و تشخیص­های افتراقی- روان­شناسی ورزشی

در حالی که درجه­ای از خستگی برای هر ورزشکاری در دوره­های سنگین تمرینی، بهنجار است، بالینگران باید بتوانند بین این خستگی جسمی و خستگی شدید طولانی که می ­تواند در نتیجه شرایط آسیب­شناختی رخ دهد، تمایز قائل شوند. در حالی که، خستگی مزمن می ­تواند نشانه آشکار بسیاری از بیماری­های قابل درمان و مضر […]

پایان نامه خستگی و تشخیص­های افتراقی- روان­شناسی ورزشی

در حالی که درجه­ای از خستگی برای هر ورزشکاری در دوره­های سنگین تمرینی، بهنجار است، بالینگران باید بتوانند بین این خستگی جسمی و خستگی شدید طولانی که می ­تواند در نتیجه شرایط آسیب­شناختی رخ دهد، تمایز قائل شوند. در حالی که، خستگی مزمن می ­تواند نشانه آشکار بسیاری از بیماری­های قابل درمان و مضر […]

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی

۱-۱- مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی در این بخش مدل­های شناخته شده در سبب­شناسی این اختلال معرفی می­شود: ۱-۱-۱- مدل کلارک و ولز (۱۹۹۵) ۱-۱-۲- مدل رپی و هیمبرگ (۱۹۹۷) مدل شناختی– رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی که توسط رپی و هیمبرگ (۱۹۹۷) ارائه شده است، فرآیندهای شناختی سوگیرانه را در تداوم این اختلال مهم فرض […]

دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی

۱-۱- مدل­های سبب­شناسی اختلال اضطراب اجتماعی در این بخش مدل­های شناخته شده در سبب­شناسی این اختلال معرفی می­شود: ۱-۱-۱- مدل کلارک و ولز (۱۹۹۵) ۱-۱-۲- مدل رپی و هیمبرگ (۱۹۹۷) مدل شناختی– رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی که توسط رپی و هیمبرگ (۱۹۹۷) ارائه شده است، فرآیندهای شناختی سوگیرانه را در تداوم این اختلال مهم فرض […]

پایان نامه استرس های ناشی از شغل

استرس های ناشی از شغل اکثر مردم بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در محل کار به سر می­برند محیط کار بر آنان تأثیرگذار است. مقارن با صنعتی شدن جهان غرب به مسائل کار و محیط آن توجه بیشتری شده است (کوپر[۱] و دیگران ،۲۰۰۱) در همین راستا استرس­های شغلی وتأثیر آن بر […]

پایان نامه استرس های ناشی از شغل

استرس های ناشی از شغل اکثر مردم بیش از نیمی از اوقات بیداری خود را در محل کار به سر می­برند محیط کار بر آنان تأثیرگذار است. مقارن با صنعتی شدن جهان غرب به مسائل کار و محیط آن توجه بیشتری شده است (کوپر[۱] و دیگران ،۲۰۰۱) در همین راستا استرس­های شغلی وتأثیر آن بر […]

پایان نامه روانشناسی در مورد روان­شناسی ورزشی

روان­شناسی ورزشی از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون ورزش نقش مهمی در زندگی مردم ایفا کرده­است. برخی از مردم شیفته آرزوها و هیجان­های ورزشی شده ­اند، به طوری که با این ویژگی­ها تعریف می­شوند. ورزش بخش مهمی از زندگی آنها می­شود، تا جایی که به سختی می­توانند خود را از ورزشی که به آن مشغولند […]

پایان نامه روانشناسی در مورد روان­شناسی ورزشی

روان­شناسی ورزشی از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون ورزش نقش مهمی در زندگی مردم ایفا کرده­است. برخی از مردم شیفته آرزوها و هیجان­های ورزشی شده ­اند، به طوری که با این ویژگی­ها تعریف می­شوند. ورزش بخش مهمی از زندگی آنها می­شود، تا جایی که به سختی می­توانند خود را از ورزشی که به آن مشغولند […]

پایان نامه ۱-۱- تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی

مفهوم فوبی به عنوان یک الگوی رفتاری همراه با ترس و حفاظت از خود قدمتی طولانی دارد. واژه فوبیا از لغت یونانی فوبوس[۱] (به معنای پسر ارس یا خدای جنگ[۲]) گرفته شده که به معنای ترس، وحشت و هراس است. فوبوس قادر است تا ترس و وحشت را در قلب دشمنان یونانیان القا کند (هافمن […]

پایان نامه ۱-۱- تاریخچه اختلال اضطراب اجتماعی

مفهوم فوبی به عنوان یک الگوی رفتاری همراه با ترس و حفاظت از خود قدمتی طولانی دارد. واژه فوبیا از لغت یونانی فوبوس[۱] (به معنای پسر ارس یا خدای جنگ[۲]) گرفته شده که به معنای ترس، وحشت