جاذبه تجاری شهر

یکپارچگی اقتصادی، پتانسیل تجاری

 حمد بر کر د گا ر یکتا با د که مرا شوق درس خواندن د ا داعتراف می کنم که نه زبان شکر تو را دارم و نه توان تشکّر از بندگان تو،و اما بر حسب وظیفهاز اساتید ارجمند :استاد راهنما :جناب آقای دکتر حمید رضا علیپور شیر سوار ، به خاطر زحمت های فراواناستاد […]

محیط زیست و توسعه پایدار، جاذبه‌های طبیعی

۹ـ گردشگری کاریمقصود اصلی از این گونه گردشگری تفریح یا استراحت نیست بلکه انجام بخشی از کار و حرفه توام با مسافرت است. مشخصه این گردشگری شرکت در کنفرانس‌ها، گردهمائی‌ها، سمینارهای علمی، تحقیقاتی و تخصصی است.۱۰ـ گردشگری تفریحیتوجه این گونه گردشگری معطوف به شرکت در فعالیت‌های ورزشی،استفاده ار چشمه ‌های آب‌معدنی، حمام آفتاب، برخوردهای اجتماعی […]

جاذبه‌های گردشگری، برنامه های توسعه

محیط زیست نقش اساسی و مهمی در توسعه‌ی صنعت توریسم دارد و یکی از جاذبه‌های اصلی برای گردشگری چشم‌اندازهای طبیعی هر کشور است. بدون وجود محیطی جذاب نمی‌توان امیدی به توسعه‌ی گردشگری داشت.این چشم‌اندازهای طبیعی همه‌ی کوه‌ها، دریاها، حیات و حش، پوشش گیاهی و کل اکوسیستم هر منطقه را شامل می‌شود.«به طور کلی آثار گردشگری […]

جاذبه های گردشگری، حمل و نقل عمومی

موقعیت هتل در تحقیق دولانیکار و همکاران ۸۶ درصد از مطالعات موقعیت و اتاق هتل ها را بررسی کرده اند (Dolincar, S., Otter, T., 2003) ، موقعیت یک هتل جز مواردی است که قبل از ساخت هتل بر روی آن مطالعه فراوان می شود، و پس از ساخت امکان تغییر آن وجود ندارد، عدم انتخاب مکان […]

شرکت های تجاری، کشورهای آسیایی

بر طبق گزارش سالیانه دفتر توسعه گردشگران خروجی چین[۸] و به نقل از سازمان جهانی جهانگردی، حدود ۲۰ درصد از گردشگران به صورت خانوادگی و همه اعضای خانواده باهم سفر می کنند. حدود ۳۸ درصد از گردشگران با یکی از اعضای خانواده خود به سفر می روند. حدود ۲۰ درصد دیگر با دوستان، و حدود […]

قانون داوری تجاری بین المللی، آیین دادرسی مدنی ایران

فصل دوممصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران ومقررات داوری آنسیترال مقدمه:همچنانکه بیان گردید اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حل‌وفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین […]

قانون داوری تجاری بین المللی، آیین دادرسی مدنی ایران

فصل دوممصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران ومقررات داوری آنسیترال مقدمه:همچنانکه بیان گردید اعتراض به رأی داور و در خواست ابطال آن ضمان سلامت امر داوری و اطمینان و اعتماد طرفین داوری به آن خواهد شد تا با رضایت خاطر حل‌وفصل امور خود را به داوری بسپارند. موارد ابطال رأی در قانون تجارت بین […]

پایان نامه مدیریت :میزان مهمترین راهبردهای توسعه گردشگری شهر تهران

پیشینه تحقیق منشا و مبدا تحلیل SWOT به دهه ۱۹۶۰ بر می گردد و آنرا به آلپرت هومپری نسبت می دهند که یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه استانفورد در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ انجام داده است . این روش نتیجه مستقیم مدل دانشکده تجاری هاروارد است(خورشید و رنجبر،۲۱:۸۹). قلمرو ماتریس SWOT وسیع و گسترده […]

پایان نامه نقش اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس میزان اهمیت آنها

-۱- قلمرو تحقیق ۱-۷-۱-قلمرو موضوعی موضوعات مرتبط با مدیریت شهر، حکمرانی شهری، شهر های مقصد گردشگری به عنوان قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است. ۱-۷-۲-قلمرو زمانی قلمرو زمانی تحقیق از مهر ماه سال ۱۳۹۳ لغایت اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ می باشد. ۱-۷-۳-قلمرو مکانی از آنجا که قرار

است شاخص های حکمرانی خوب […]

دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد محور پیاده راه ۱۵ خرداد از دیدگاه منظر شهری

دانشگاه پیام نور دانشکده علوم اجتماعی گروه آموزشی علوم جغرافیایی مرکز شهر ری پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری عنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد محور پیاده راه ۱۵ خرداد از دیدگاه منظر شهری استاد راهنما: جناب آقای دکتر سیاف زاده استاد مشاور: جناب آقای دکتر طالشی چکیده: پایداری […]

دانلود پایان نامه درباره عوامل موثر بر جذب گردشگری

عوامل موثر بر جذب گردشگری ۲-۵-۱٫ بازاریابی بازاریابی در صنعت جهانگردی، پیش ­بینی کردن نیازها و درخواست­های متغیر گردشگران است که در آن رضایت مشتری به عنوان مهمترین اصل برای بازاریابان بایستی مورد توجه قرار گیرد. توجه به بازاریابی جهانگردی، بعد از جنگ دوم جهانی شروع گردید. بازاریابی و تحقیقات مربوط به آن در توسعه […]

دانلود پایان نامه درباره عوامل موثر بر جذب گردشگری

عوامل موثر بر جذب گردشگری ۲-۵-۱٫ بازاریابی بازاریابی در صنعت جهانگردی، پیش ­بینی کردن نیازها و درخواست­های متغیر گردشگران است که در آن رضایت مشتری به عنوان مهمترین اصل برای بازاریابان بایستی مورد توجه قرار گیرد. توجه به بازاریابی جهانگردی، بعد از جنگ دوم جهانی شروع گردید. بازاریابی و تحقیقات مربوط به آن در توسعه […]

دانلود پایان نامه مدیریت درباره کالاهای معاف از مالیات [۱]

معافیت مالیاتی برای بعضی کالاها و در بعضی مکانها مانند مناطق ازاد تجاری قابل اجراست . این معافیت مالیاتی موجب کاهش قیمتها در این مناطق و در قبال بعضی از این کالاها شده و همین موجب جذب بسیاری از گردشگران به این مناطق می گردد . برخی از افراد به مقصدهای خاصی سفر می […]

دانلود پایان نامه مدیریت درباره کالاهای معاف از مالیات [۱]

معافیت مالیاتی برای بعضی کالاها و در بعضی مکانها مانند مناطق ازاد تجاری قابل اجراست . این معافیت مالیاتی موجب کاهش قیمتها در این مناطق و در قبال بعضی از این کالاها شده و همین موجب جذب بسیاری از گردشگران به این مناطق می گردد . برخی از افراد به مقصدهای خاصی سفر می […]