بدیع لفظی

بررسی صناعات بدیعی در مثنوی های خواجوی کرمانی

بازتاب عاشورا در شعر شاعران عصر صفویه

بررسی و تحلیل موسیقی شعر درغزلیات خواجوی کرمانی

بررسی تطبیقی غزل‌های سعدی شیرازی و غزل‌های کمال خجندی

بررسی انواع ایهام در غزلیّات حافظ

سیمای ادبی خطبه های ۱۹۷ تا ۲۱۹ نهج البلاغه

دانلود پایان نامه

ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و نثر ادب فارسی

بلاغت در اشعار حافظ(غزل ۱۰۱تا۲۰۰)

نقد و بررسی و ترجمه کتاب «المقامه» نوشته: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای …

بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

ارزیابی تطبیقی روایات معصومین با اقوال لغویان در مفردات سوره‌های مبارکه نبأ، نازعات و عبس

نقد و بررسی و ترجمه کتاب «المقامه» نوشته: شوقی ضیف با همکاری جمعی از ادبای کشورهای عربی

مقایسه و بررسی محورهای زبان و اندیشه در آثار منیرو روانی پور و بیژن نجدی

رجز خوانی در شاهنامه