موتور سیکلت

پایان نامه مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی

مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی در این مبحث بررسی می گردد. گفتاراول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی قانون مدنی در باب اتلاف (بالمباشره یا مستقیم) مسئولیت نوعی و بدون تقصیر را پذیرفته است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر […]

پایان نامه مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی

مبانی مسئولیت در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مبانی مسئولیت در قوانین مدنی و مجازات اسلامی در این مبحث بررسی می گردد. گفتاراول: مبانی مسئولیت در قانون مدنی قانون مدنی در باب اتلاف (بالمباشره یا مستقیم) مسئولیت نوعی و بدون تقصیر را پذیرفته است. ماده ۳۲۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس مال غیر […]

پایان نامه حقوق : شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره بند اول: موجود بودن عیب یکی از شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره، آن است که عیب موجب فسخ، باید در هنگام عقد موجود باشد ویا اینکه پس از عقد و پیش از قبص حادث شود. (خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵). پس می‎توانگفت زمانی عیبی باعث ایجاد […]

پایان نامه حقوق : شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره

گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره بند اول: موجود بودن عیب یکی از شرایط ایجاد خیار عیب در عقد اجاره، آن است که عیب موجب فسخ، باید در هنگام عقد موجود باشد ویا اینکه پس از عقد و پیش از قبص حادث شود. (خمینی، ۱۳۸۳: ۱۱۵). پس می‎توانگفت زمانی عیبی باعث ایجاد […]

تعریف جرم رایانه ای از سوی سازمان های گوناگون

مبحث دوم : تعریف جرم رایانه ای از سوی سازمان های گوناگون همانطور که بیان شد پس از گذشت سال ها هنوز هم یک تعریف به رسمیت شناخته شده بین المللی در این خصوص وجود ندارد . تعاریف ارائه شده کارکردی بوده و با توجه به محدودۀ زمانی و تحولات فناوری اطلاعات و رایانه بیانگر […]

پایان نامه در مورد تیراندازی برای برقراری نظم :

مواد ۴ و ۵ قانون بکارگیری سلاح به بیان موارد جواز تیراندازی بسوی راهپیمایی های غیر قانونی و آشوب ها پرداخته است. ماده ۴ قانون بکارگیری سلاح در مورد راهپیمایی های غیر مسلحانه [۱]و ماده ۵ در مورد راهپیمایی ها و شورش های مسلحانه است که به تفکیک به بررسی آن می پردازیم: (۱بکارگیری […]

در حقوق ایران :ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری

برابر ماده صد قانون شهرداری ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان سازی از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه […]

قاعده من له غرم فعلیه الغرم

مطابق این قاعده، هر کس از کاری سود ببرد، غرامت آن را هم باید بپردازد. مسئولیت ناشی از این قاعده، کاملاً اخلاقی است و بر خلاف آنچه تصور شده، مسئولیت اخلاقی نیاز به تقصیر ندارد. عدالت اجتماعی اقتضاء می‌کندثروتمند به همان میزان که کسب سرمایه می کند، متقبل مضرات عمل خویش نیز باشد، هر چند […]

مبنای مسئولیت از قانون مجازات اسلامی تا اصلاحیه ۱۳۸۷ قانون بیمه اجباری

از تصویب قانون مسئولیت مدنی مدت زمان زیادی نگذشته بود که متوجه شدند این قانون به تنهایی داروی درد مسئولیت مدنی حوادث خودرو نیست. قانون مذکور بنای مسئولیت را بر تقصیر گذاشته بود در حالی که در حوادث خودرو، کم نبودند حوادثی که واقعاً کسی در آن تقصیر نداشت و تنها حاصل اشتباه های کوچکی […]

فرایند ارتباطات، عرضه کنندگان

رابطه خریدار ـ فروشنده مفهومی را ارائه می دهد که نوعاً تأکید بر اجزای رفتاری یک رابطه و اجزای وابسته آن دارد.مطابق با این نگرش رابطه خریدار ـ فروشنده مرتباً در مبادلات و تعاملات مجزا مقایسه می شود. برای مثال یاکوباچی و آستروم (۱۹۹۶) رابطه را به عنوان تعاملات مداوم بلندمدت در مقابل تعاملات مبادله […]

برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی استراتژی

تحقیقات موجود بیان میکنند که نخستین ارتباطات خریدار- فروشنده ذاتا معاملاتی میباشند و با افزایش جهت گیری ارتباطی دنبال میشوند. به هر حال در طولانی مدت یا ارتباطات کامل، بعضی از ارتباطات خریدار- فروشنده نشان دهنده هر دو گرایشهای معاملاتی و ارتباطی میباشند.بازاریابان صنعتی بطور فزاینده ای بر روی استراتژی های بلند مدت حفظ و […]

پایان نامه در مورد رازداری بانکی (افشای اطلاعات) و جرم پولشویی

برای شناخت کامل یک جرم، صرف ارائه تعریفی از آن کفایت نمی‌کند و برای شناخت و مبارزه با یک جرم می‌بایست همه جوانب کار را در نظر گرفت. اینکه یک رفتار مجرمانه تحت کنترل و خنثی شدن قرار گیرد نیاز مند آن است که ویژگی‌ها و روش‌های ارتکاب جرم نیز شناخته شود و مورد بررسی […]

پایان نامه بررسی جرم جعل در حقوق ایران

۴-۵-ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی کارت یاد شده در ماده فوق به عنوان سند شناسایی اتباع ایران و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد . با توجه به مفاد قانون موصوف و آئین نامه اجرایی آن می‌توان استنباط نمود که یکی […]

دانلود پایان نامه درباره شخصی بودن عین مستأجره

ماده ۴۸۲ قانون مدنی بیان می‏دارد: «اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در‏آید مستاجر حق فسخ ندارد و می‏تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد، حق فسخ خواهد داشت».با توجه به این ماده، چنانچه عین مستاجره، عین معین باشد و معیوب در‏آید، […]