ناهنجاری قامت زنان

دانلود پایان نامه حقوق در مورد طلاق

۱-۱ طلاق ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید. ۱-۱-۱ معنای لغوی طلاق طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، […]

دانلود پایان نامه حقوق در مورد طلاق

۱-۱ طلاق ابتدا معنای لغوی طلاق به عنوان یک واژه کلیدی تبیین و سپس تعریف طلاق در فقه و حقوق ایران بررسی خواهد گردید. ۱-۱-۱ معنای لغوی طلاق طلاق در لغت ، به معنی گشودن گره و رها کردن است . طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن زن از قید نکاح ، […]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد حسین پوریانی استاد مشاور: جناب آقای دکترمحمود […]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد پایان نامه کارشناسی ارشدرشته حقوق گرایش جزاوجرم شناسی عنوان « نظریه مقاصد

الشریعه و تاثیر آن بر حقوق کیفری ایران » […]

دانشگاه آزاد اسلامی پردیس علوم وتحقیقات هرمزگان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حقوق (M.A) گرایش: جزا وجرم شناسی موضوع: بررسی تعلیق مراقبتی در […]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده: علوم انسانی ، گروه : حقوق پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد در رشته :حقوق گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: نقش وجایگاه وزارتخانه اموراقتصادی و دارایی درپیشگیری ازجرم استاد راهنما: دکترانور یدالهی نگارش: عباس نورملکی […]

دانشگاه آزاد اسلامی پردیس تحصیلات تکمیلی […]

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات شاهرود پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A. » گرایش: […]