اعتیاد اینترنتی

مقاله نشانه‌ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی:

نشانه‌ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی: اورزاک (۲۰۰۵) وابستگی به اینترنت را به عنوان یک مشکل روانشناختی دارای دو دسته علایم و نشانه‌ها می‌داند. الف- نشانه‌ها و علایم روانشناختی و ب- نشانه‌ها و علایم جسمانی ۲-۴-۱ نشانه‌های روانشناختی: نوعی احساس خوب بودن و رضامندی که به فرد هنگام استفاده از رایانه دست می‌دهد، ناتوانی […]

پایان نامه روانشناسی درباره نشانه‌ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی:

نشانه‌ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی: اورزاک (۲۰۰۵) وابستگی به اینترنت را به عنوان یک مشکل روانشناختی دارای دو دسته علایم و نشانه‌ها می‌داند. الف- نشانه‌ها و علایم روانشناختی و ب- نشانه‌ها و علایم جسمانی ۲-۴-۱ نشانه‌های روانشناختی: نوعی احساس خوب بودن و رضامندی که به فرد هنگام استفاده از رایانه دست می‌دهد، ناتوانی […]

پایان نامه روانشناسی : اعتیاد اینترنتی

اعتیاد اینترنتی استفاده از اینترنت، یکی از جلوه‌های آشکار دنیای مدرن و ابزاری مهم برای آموزش نسل‌نو به‌شمار میآید. اینترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، در مدرسه، و حتی در مراکز خرید. طبق برآورد صورت گرفته، در سال ۱۹۸۱، ۶۶ میلیون نفر از مردم آمریکا به اینترنت دسترسی داشته‌اند که در سال ۱۹۹۹ […]

اعتیاد اینترنتی

اعتیاد اینترنتی استفاده از اینترنت، یکی از جلوه‌های آشکار دنیای مدرن و ابزاری مهم برای آموزش نسل‌نو به‌شمار میآید. اینترنت در همه جا حضور دارد: در خانه، در مدرسه، و حتی در مراکز خرید. طبق برآورد صورت گرفته، در سال ۱۹۸۱، ۶۶ میلیون نفر از مردم آمریکا به اینترنت دسترسی داشته‌اند که در سال ۱۹۹۹ […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه : وسواس و اجبار(Obsessive-compulsive):

وسواس و اجبار(Obsessive-compulsive): تمرکز این بخش در افکار و اعمالی است که از طرف خود فرد به طور مقاومت ناپذیر و بر گشت نا پذیر انجام می‌گیرد ولی طبیعت این اعمال نا خواسته است. اعمال و تجربیاتی که بطور کلی با آگاهی انجام می پذیرند نیز در این بخش گنجانده شده‌اند. این علائم شامل اشکال […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه : وسواس و اجبار(Obsessive-compulsive):

وسواس و اجبار(Obsessive-compulsive): تمرکز این بخش در افکار و اعمالی است که از طرف خود فرد به طور مقاومت ناپذیر و بر گشت نا پذیر انجام می‌گیرد ولی طبیعت این اعمال نا خواسته است. اعمال و تجربیاتی که بطور کلی با آگاهی انجام می پذیرند نیز در این بخش گنجانده شده‌اند. این علائم شامل اشکال […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه : دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری

دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری الگوهای شرطی سازی و یادگیری اعتیاد فرض میکنند که حالت دارویی محرکی غیر شرطی است که با چندین علامت در محیط مصرف کننده تداعی میشود. این علامتها محرکهای شرطی قدرتمندی می شوند و میتوانند به از سرگیری رفتار دارو خواهی کمک کنند. ویلکر[۱](۱۹۷۳) اعلام داشت که محرکهای محیطی از […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه : دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری

دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری الگوهای شرطی سازی و یادگیری اعتیاد فرض میکنند که حالت دارویی محرکی غیر شرطی است که با چندین علامت در محیط مصرف کننده تداعی میشود. این علامتها محرکهای شرطی قدرتمندی می شوند و میتوانند به از سرگیری رفتار دارو خواهی کمک کنند. ویلکر[۱](۱۹۷۳) اعلام داشت که محرکهای محیطی از […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه روانشناسی مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-نظریه های زیستی – روانی

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-نظریه های زیستی – روانی ۲-۵-۹-۱ نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد براساس این نظریه، وابستگی جسمانی، معتاد را در دام چرخه معیوب دریافت دارو و نشانه های ترک مواد گرفتار می کند. عقیده بر این است که مصرف کنندگان مواد که مصرف آنها تا حد ایجاد وابستگی جسمانی رسیده است، به […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه روانشناسی مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-نظریه های زیستی – روانی

مبنای نظری وابستگی به مواد مخدر-نظریه های زیستی – روانی ۲-۵-۹-۱ نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد براساس این نظریه، وابستگی جسمانی، معتاد را در دام چرخه معیوب دریافت دارو و نشانه های ترک مواد گرفتار می کند. عقیده بر این است که مصرف کنندگان مواد که مصرف آنها تا حد ایجاد وابستگی جسمانی رسیده است، به […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه مدیریت تاریخچه فرسودگی شغلی

مساله فرسودگی شغلی را نخستین بار فریدنبرگر(۱۹۷۴) تعریف نمود و پس از آن بسیاری از نویسندگان آن را به دقّت مورد مطالعه قرار دادند(رشیدی ،تیموری نصب و احرامی،۱۳۸۸: ۴۹). تا سال ۱۹۸۰ فرسودگی شغلی منحصراً درآمریکا مطالعه می­شد ولی کم کم توجه کشورهای دیگر به خصوص کشورهای انگلیسی زبان مثل کانادا و انگلیس نیز […]

فروش اینترنتی فایل پایان نامه مدیریت تاریخچه فرسودگی شغلی

مساله فرسودگی شغلی را نخستین بار فریدنبرگر(۱۹۷۴) تعریف نمود و پس از آن بسیاری از نویسندگان آن را به دقّت مورد مطالعه قرار دادند(رشیدی ،تیموری نصب و احرامی،۱۳۸۸: ۴۹). تا سال ۱۹۸۰ فرسودگی شغلی منحصراً درآمریکا مطالعه می­شد ولی کم کم توجه کشورهای دیگر به خصوص کشورهای انگلیسی زبان مثل کانادا و انگلیس نیز […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه حقوق : محاربه و افساد فی الارض

براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشیر، نیزه و…) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تیر، مسلسل و…) تفاوتی نیست. البته کسی که به روی […]

خرید اینترنتی فایل پایان نامه حقوق : محاربه و افساد فی الارض

براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشیر، نیزه و…) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تیر، مسلسل و…) تفاوتی نیست. البته کسی که به روی […]