فرآیند سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتخاب تأمین کنندگان

تعیین مساله واهمیت آن، تعریف و تشخیص مساله، تعیین راه‌حل‌های بی بدیل، ارزیابی وانتخاب یک راه‌حل، اجرای راه‌حل انتخابی. در عمل تصمیم‌گیری شامل مراحل ۲ تا ۴ می‌شود و مرحله‌ی اجرای راه‌حل‌ها و ارزیابی مجدد آنها هم به عنوان بازخور، جزیی از فرایند محسوب می‌شود. فرایند تصمیم‌گیری، در شکل ۲-۲ آورده شده است.شکل ۲-۲ فرایند […]

ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

که هر کدام با رهیافت ها و مثال های مرتبط در جدول ۲-۵ ذکر شده اند.دسته اول فرآیند گزینشی است، که تعداد محدود و قابل شمارشی از گزینه های از پیش تعیین شده از طریق معیارها یا شاخص های چندگانه مورد بررسی قرار می گیرند. گزینه برتر با توجه به میزان ارضاء هر چه بیشتر […]

عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

ایجاد یک بانک اطلاعاتی مناسب برای استفاده و کاربردهای آتی. ۲-۵- مطالعات داخلی و خارجی خوش‌سیما و همکارانش(۱۳۸۴) پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش با هدف شناسایی شاخص‌های فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی آن و بررسی ارتباط فرآیندهای مدیریت دانش و اثربخشی مدیریت دانش انجام دادند. جامعه‌ی […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دیدگاه رشد و یادگیری

 ۲-۱-۷-۱ روش الگوی تحلیل سلسله مراتبی (AHP)یکی از روش های مهم قابل استفاده در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد زیادی دارد، روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که از اصول اساسی تفکر تحلیلی زیر تبعیت می‌کند:▪ اصل ترسیم درخت سلسله مراتب▪ اصل تدوین و تعیین اولویت ها▪ اصل سازگاری منطقی قضاوت هاتصمیم گیری […]

تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

غلامیان و نیک­مرام(۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان”ارائه الگویی تطبیق یافته برای بخش­بندی مشتریان بانک­ها براساس ارزش دوره عمر آنان” به ارائه الگویی تطبیق یافته برای بخش­بندی مشتریان در صنعت بانکداری خرد پرداختند; و بعد از ارائه مدل بر روی اطلاعات حساب جاری مشتریان بخش­بندی لازم را انجام دادند.فرید و پور­حمیدی(۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان”بخش­بندی سهام […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی

۲-۶-۴- کاربردهای خوشه­بندی از آنجا که خوشه­‌بندی یک روش یادگیری بدون نظارت محسوب می‌­گردد، در موارد بسیاری می­‌تواند کاربرد داشته‌ باشد. در

بازاریابی(Marketing): دسته­‌‌بندی مشتری‌­ها به دسته‌­هایی بر حسب رفتار­ها و نیاز­های آن­ها از طریق مجموعه زیادی از ویژگی­‌ها و آخرین خرید‌­های آن­ها. زیست‌‌‌شناسیBiology)): دسته­‌بندی حیوانات و گیاهان از روی ویژگی‌­های آن­ها. کتابداری: دسته‌­بندی کتاب­ها […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ارزش دفتری حقوق صاحبان

بازار در پایان پنج سال قبل. حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دانشگاه عمومی است که به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط جمعی نقش بزرگی در تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کند. همچنین در این رهنمودهای ارزنده بر رسالت و وظایف خطیر صدا وسیما و نقش مؤثر برنامه‌های گوناگون […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی

تجزیه مسائل بزرگ و پیچیده به سطوح و عناصر مختلف از طریق ساختار رده­ای سادگی مدل و در واقع عدم نیاز به دانش مهندسی پیشرفته عدم نیاز به تهیه و تشکیل ماتریس تصمیم­گیری(اندازه­گیری شاخص­ها) مدل کردن توأمان معیار­های کیفی و کمی به کارگیری احساسات و افکار تصمیم­گیرنده(DM)[11]و … ۲-۵-۲- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی ممکن […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ساختار سلسله مراتبی

متغیرهایی که مقادیرشان کلمات یا جملات به زبان‌ها‌ی طبیعی یا ساختگی باشند، متغیرهای کلامی نامیده می شوند.به عنوان مثال عبارت سن را در نظر بگیرید که خلاصه ای از تجربیات افراد مختلف است و به صورت دقیق قابل تعیین نیست.با بکار بردن مجموعه‌ها‌ی فازی ما می توانیم تقریبی از سن انجام دهیم. سن یک متغیر […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، روش های اندازه گیری

اول اینکه الگوهای اندازه گیری پیچیده می باشد، انتظار مدیران، واقعی، ممکن و مؤثر بودن هزینه هاست و کوشش برای طرح اطلاعات حسابداری در مورد منابع انسانی، دست یابی همزمان به این سه ویژگی مشکل است.دوم اینکه موضوع رفتارهای مدیریت سازمان مطرح است. تفسیرهای نظریه پردازانه و اهمیت دادن بیش از حد به فعالیت های […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نسبت قیمت به سود هر سهم

حسنعلی سینایی (۱۳۷۳) مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی پیرامون سهام جایزه و تجزیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد که در این تحقیق، ،کارایی بازار در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو مکانی این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن نیز از سال ۱۳۶۸ […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نرخ بازده سرمایه گذاری

قلیزاده(۱۳۸۳) با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، مدلی را برای رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه کرد. بدین منظور متغیرهای ۲۷ گانه موثر بر ارزش شرکت بوسیله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شد، سپس معادلات خطی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌‌ها تشکیل و مدل برای هر واحد […]

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، شبکه های عصبی مصنوعی

در این مباحث،مواردی مانند سودآوری،کیفیت و کمیت محصولات و اهداف بازاریابی محصولات بررسی می شود.حمایت[۱۴]این معیار موارد زیر را بررسی می کند :آیا حمایت مالی داخلی از شرکت یا بنگاه صورت می گیرد؟آیا نقدینگی یا سایر وثایق موجود است؟آیا حمایت خارجی، مانند ضمانت بانکی وجود دارد؟پرداختها[۱۵]در این معیار مواردی چون اعتبارات پرداخت نشده،اطلاعات مربوط به […]

اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

ایجاد سیستم های بدیل برای رسیدن به اهداف یعنی تولید گزینه ها ارزیابی گزینه ها بر حسب معیارها استفاده از یک ابزار یا فن استاندارد تجزیه و تحلیل چند معیاره پذیرش یک گزینه به عنوان انتخاب بهینه از نتایج گام چهارم اضافه کردن اطلاعات جدید و تکرار بعدی بهینه سازی چند معیاره اگر جواب بدست […]