پایان نامه های ارشد سری اول

منابع مقالات علمی : تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و …

۴-۱- ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب ۲۲۴-۲- ترکیب شیمیایی عصاره رزماری ۲۳۴-۳- نتایج آنالیز جیره های غذایی و لاشه ۲۳۴-۳-۱- درصد رطوبت لاشه ۲۴۴-۳-۲- درصد پروتئین لاشه ۲۴۴-۳-۳- درصد چربی لاشه ۲۵۴-۳-۴- درصد خاکستر لاشه ۲۵۴-۳-۵- چربی کبد ۲۶۴-۴- شاخص های رشد ۲۶۴-۴-۱- وزن اولیه ۲۶۴-۴-۲- وزن نهایی ۲۶۴-۴-۳- درصد افزایش وزن بدن ۲۹۴-۴-۴- ضریب رشد […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 9

زعفران با نام علمی (Crocus sativus) و نام عمومی (saffron) از خانواده زنبقیان (iridaceas) گیاهی علفی، چند ساله، بدون ساقه که ریشه پیازی دارد و به گل سلامتی، سلطان ادویه ها و طلای سرخ معروف است. کلاله خشک آن به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی در اکثر کشورهای جهان مصرف می شود.زعفران علاوه بر […]

پایان نامه ارشد

مقالات : بررسی تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی- قسمت 5

2-1- بخش اول……………………………………………………………………………………………………………………….. 152-1-1- آمادگی قلبی تنفسی …………………………………………………………………………………………… 152-1-2- عوامل موثر بر عملکرد استقامتی ……………………………………………………………………….. 162-2- بخش دوم……………………………………………………………………………………………………………………….. 182-2-1-ترکیبات زعفران…………………………………………………………………………………………………… 182-2-1-1- کروسین ………………………………………………………………………………………………………… 192-2-1-2- پیکروکروسین ………………………………………………………………………………………………. 202-2-1-3- سافرانال……………………………………………………………………………………………………………202-2-2- خواص دارویی…………………………………………………………………………………………………………. 212-2-3- مضررات مصرف بیش از حد زعفران……………………………………………………………………….. 222-2-4-پیشینه تحقیقات به عمل آمده در رابطه زعفران ……………………………………………………. 232-2-4-1- اثرات ضد افسردگی ……………………………………………………………………………………….. 232-2-4-2- اثر تقویتی بر […]