پایان نامه های ارشد سری اول

منابع مقالات علمی : تاثیر عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis بر عملکرد رشد و …

۴-۱- ویژگی های فیزیکوشیمیایی آب ۲۲۴-۲- ترکیب شیمیایی عصاره رزماری ۲۳۴-۳- نتایج آنالیز جیره های غذایی و لاشه ۲۳۴-۳-۱- درصد رطوبت لاشه ۲۴۴-۳-۲- درصد پروتئین لاشه ۲۴۴-۳-۳- درصد چربی لاشه ۲۵۴-۳-۴- درصد خاکستر لاشه ۲۵۴-۳-۵- چربی کبد ۲۶۴-۴- شاخص های رشد ۲۶۴-۴-۱- وزن اولیه ۲۶۴-۴-۲- وزن نهایی ۲۶۴-۴-۳- درصد افزایش وزن بدن ۲۹۴-۴-۴- ضریب رشد […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 10

پیشبینی: كمیت و زمان تقاضای مشتریان را مشخص میسازد. طراحی: به طراحی محصول یا خدمت مطابق خواست مشتری میپردازد. پردازش: ارائه برنامه زمانبندی تولید، كنترل كیفیت. موجودی: تأمین نیازمندیهای تقاضا ضمن توجه به هزینه ها و نگهداری موجودی. خرید: ارزیابی عرضهكنندگان بالقوه، پشتیبانی خط تولید. تأمینكنندگان (عرضهكنندگان): ارائهكننده كالا و مواد اولیه در كمترین زمان، با كیفیت و انعطاف بالا. مكانیابی: مشخصكننده […]

پایان نامه ارشد

مقالات : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرایند- قسمت 20

4 خطا 13 کلی در میان کلیه تیمارها، بیشترین محتوای رطوبت در نمونه حاوی صمغ فارسی2 درصدتحت تیمار فراصوت مشاهده شد(شکل 4-1). میزان رطوبت در ناگت های پوشش دهی شده نسبت به نمونه شاهد (بدون پوشش) بالاتر است كه علت بالاتر بودن میزان رطوبت در نمونه های پوشش دهی در حین سرخ كردن ناشی از […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرایند- قسمت 12

پروتئین 5/01/0 31/2 چربی 0 – کربو هیدرات 18/0404/88 – منبع: (فدوی و همکاران، 1391)صمغ فارسی یک پلی ساکارید غیرنشاسته ای و هیدروکلوئید محلول در آب است که متشکل از دو بخش محلول و نامحلول (به ترتیب 30% و 70%) می باشد که بخش محلول از لحاظ مقدار پروتئین غنی تر از بخش نامحلول بود، […]

پایان نامه ارشد

مقالات : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرایند- قسمت 7

آب در عمق ماده غذایی شروع به داغ شدن می کند و عمل پخت به تدریج انجام می گیرد. با کم شدن محتوی رطوبت در سطح دمای پوسته از دمای جوش آب تجاوز خواهد کرد. همزمان با این پدیده چندین واکنش از جمله رتروگراداسیون نشاسته، واکنش میلارد و گذار شیشه ای به وقوع می پیوندد […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرایند- قسمت 8

نا صافی و سختی سطح راینو و ساگی (1997) نازکی محصول کروکیدا و همکاران (2000) افزایش سطح کلر و همکاران (1990) تخلخل پینتاس و همکاران (1995) کاهش دهندهخشک کردن مقدماتیپایین بودن مقدار رطوبت اولیهپوشش دهی کردن کروکیدا و همکاران (2001)کروکیدا و همکاران (2001)خلیل (1999)، راینر (2000)، شای و همکاران (2001) روغن ها و چربی ها […]

پایان نامه ارشد

فایل دانشگاهی : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرایند- قسمت 5

این مشکلات به قدری گریبان گیر ایران شده است که در سال 2008 ، 20 تا 9/29 درصد جمعیت ایران مبتلا به اضافه وزن بوده اند. بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی بیماری قلبی در سال 2008 اولین عامل مرگ و میر در جهان و همچنین ایران بوده است.دانشمندان حوزه سلامت و تغذیه، بازگرداندن شیوه […]

پایان نامه ارشد

دانشگاهی : استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب روغن ناگت مرغ سرخ شده و بهینه سازی فرایند- قسمت 2

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده2-1- سرخ کردن مواد غذایی ………………………………………………………………………………………………….72-1-1- تعریف سرخ کردن …………………………………………………………………………………………………..72-1-2- تاریخچه سرخ کردن مواد غذایی ………………………………………………………………………………….82-2- فواید فرایند سرخ کردن ………………………………………………………………………………………………..102-3- بررسی انواع فرایند سرخ کردن ………………………………………………………………………………………122-4- مکانیسم سرخ کردن عمیق …………………………………………………………………………………………….132-5- مکانیسم های جذب روغن …………………………………………………………………………………………….172-5-1- جایگزینی روغن با رطوبت ………………………………………………………………………………………..212-5-2- جذب روغن در مرحله سرد کردن […]

پایان نامه ارشد

پژ.هش علمی :بررسی مولفه های گردشگری در کتابهای( فارسی ؛ مطالعات اجتماعی ؛ تاریخ ؛ جغرافیا ) دوره ی دوم ابتدایی- قسمت 29

مناطق مولدگردشگریمناطق مبدا گردشگران ؛ بنابر این مناطق اقامت و دایمی گردشگران که نشانگر منبع تقاضا و موقعیت بازار هستند ، جایی که وظایف اصلی بازاریابی گردشگری برآن اساس انجام می شود . (واژگان تخصصی فراغت ؛ گردشگری ؛هتلداری ؛ 1388)مخارج گردشگریمجموع هزینه های مصرفی که توسط یک بازدیدکننده ویاازطرفی که بازدیدکــننده برای ســــفرواقامت اودریک […]